Je maakt waarschijnlijk gebruik van Internet Explorer 6. Deze browser is inmiddels verouderd.
Voor een veilig en betrouwbaar gebruik raden we je aan om over te stappen op een van de volgende browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Europese Service Garantie

Dank u voor de aankoop van uw Olympus product.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect blijkt te zijn, hoewel het op de juiste wijze gebruikt is (in overeenstemming met de schriftelijke gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd), tijdens de geldende nationale garantieperiode, en als het product werd aangeschaft bij een geautoriseerde distributeur van Olympus binnen het zakengebied van OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG zoals bepaald op de website: http://www.olympus-europa.com, wordt het naar keuze van Olympus kosteloos gerepareerd of vervangen. Om Olympus in staat te stellen u naar uw volledige tevredenheid en zo snel mogelijk de gevraagde garantieservices te bieden, dient u de informatie en instructies hieronder door te lezen:

1. Als u een claim in wilt dienen onder deze garantie, dient u de instructies op te volgen op http://consumer-service.olympus-europa.com voor registratie en tracering (deze service is niet in alle landen beschikbaar) of dient u het product, de bijbehorende oorspronkelijke factuur of aankoopbon en het ingevulde garantiecertificaat naar de dealer te brengen bij wie u het product hebt gekocht of naar een ander Olympus servicepunt binnen het zakengebied van OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG zoals bepaald op de website: http://www.olympus-europa. com, vóór het eind van de toepasselijke nationale garantieperiode.

2. Zorg dat uw garantiecertificaat volledig ingevuld is door Olympus of een geautoriseerde dealer. Zorg er daarom voor dat uw naam, de naam van de dealer, het serienummer en het jaar, de maand en de dag van aanschaf allemaal ingevuld zijn of dat de oorspronkelijke factuur of aankoopbon (met daarop de naam van de dealer, de aanschafdatum en het type product) aan uw garantiecertificaat is gehecht.

3. Aangezien dit garantiecertificaat niet heruitgegeven wordt, dient u het op een veilige plaats te bewaren.

4. Houd er rekening mee dat Olympus niet verantwoordelijk is voor risico’s van, en geen kosten zal vergoeden die gemaakt zijn bij het transport van het product naar de dealer of naar een door Olympus geautoriseerd servicepunt.

5. Het volgende valt niet onder deze garantie. U moet hiervoor reparatiekosten betalen, zelfs voor defecten die optreden binnen de hierboven vermelde garantieperiode.

a. Elk defect dat optreedt als gevolg van verkeerd gebruik (zoals een uitgevoerde handeling die niet in de gebruiksaanwijzing genoemd wordt enzovoort.)

b. Elk defect dat optreedt als gevolg van reparatie, wijziging, reiniging enzovoort uitgevoerd door iemand anders dan Olympus of een door Olympus geautoriseerd servicepunt.

c. Elk defect of elke schade die optreedt als gevolg van transport, een val, stoten enzovoort na aanschaf van het product.

d. Elk defect of elke schade die optreedt als gevolg van brand, aardbeving, overstroming, blikseminslag, een andere natuurramp, milieuvervuiling of onregelmatige spanningsbronnen.

e. Een defect dat optreedt als gevolg van onzorgvuldig of onjuist opbergen (zoals het bewaren van het product onder omstandigheden met een hoge temperatuur en vochtigheidsgraad, in de buurt van insectenwerende middelen zoals naftaleen of schadelijke geneesmiddelen enzovoort), onjuist onderhoud enzovoort.

f. Elk defect dat optreedt als gevolg van lege batterijen enzovoort.

g. Elk defect dat optreedt omdat er zand, modder, water enzovoort in de behuizing van het product is gekomen.

6. De enige aansprakelijkheid van Olympus onder deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het product. Elke aansprakelijkheid onder de garantie voor indirecte schade, gevolgschade of schade van welke aard dan ook die het apparaat heeft opgelopen of de klant heeft geleden als gevolg van een defect aan het product, en in het bijzonder verlies of beschadiging veroorzaakt aan lenzen, films, andere apparatuur of accessoires die met het product gebruikt worden of voor verlies als gevolg van een vertraging in de reparatie, of verlies van gegevens, is uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op dwingende wettelijke voorschriften.