Gebruiksvoorwaarden

Deze site is alleen bedoeld voor inwoners van de Europese Unie, Rusland, het Midden-Oosten en Afrika. Goedgekeurde productindicaties, -registraties en -presentaties kunnen per land verschillen. Ga voor andere landen naar de wereldwijde website van ons bedrijf, op Olympus global, of de bedrijfswebsite van uw land, voor informatie over de beschikbaarheid van onze producten in uw woongebied en voor de meest recente registratiegegevens en het meest recente productlabel.

Geldende wetgeving

De website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en, indien nodig, kan in het bezit zijn van instemming of goedkeuring van een regelgevende overheidsinstantie tot de verkoop voor verschillende kenmerken en beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft zijn specifieke wetten, regelingen en medische praktijk betreffende de mededeling van medische of andere informatie over medische producten op het internet. Niets op deze website mag worden uitgelegd als het eisen of propageren van een product of als een afbeelding van een product, dat niet is goedgekeurd volgens de wetten en regelingen van het land, waarin de lezer zijn woonplaats heeft.

Actualisering van de voorwaarden voor het gebruik

Olympus Europa Holding GmbH biedt de informatie op deze site als een openbare dienst aan haar klanten en behoudt zich het recht voor om de informatie-inhoud te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Olympus Europa SE & CO. KG is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en / of betrouwbaarheid van de inhoud van de hier vermelde informatie. Door het betreden van deze site aanvaardt u alle voorwaarden voor gebruik zoals hieronder vastgesteld.

Weigering van aansprakelijkheid

Deze webpagina wordt gepresenteerd "zoals het is" en kan onderworpen worden aan uitbreiding, aanvullingen en updates. Hoewel Olympus zijn best doet om het publiek accurate en actuele informatie te verstrekken, heeft zij geen bezwaren tegen, noch garandeert zij de nauwkeurigheid of actualiteit van de inhoud van de website, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of mogelijke veroudering van informatie. Olympus is met name niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige webpagina waarnaar op deze website wordt verwezen. Daarnaast aanvaardt Olympus geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of virussen, die uw computerapparatuur of andere eigendom kunnen aantasten als gevolg van de toegang tot, het gebruik of het downloaden van de inhoud van deze website.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken

De namen van alle goederen of diensten, die op deze website vermeld worden, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaars ervan. Deze website en alle gegevens, teksten, afbeeldingen, video- en audiobestanden, die erop voorkomen, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Door het feit dat we deze informatie toegankelijk maken op deze website, verlenen we geen licentie tot het gebruik van het gepatenteerde logo, de dienstmerken of handelsmerken. Alle hier verstrekte informatie kunt u vrij kopiëren, opslaan en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Olympus Europa SE & CO. KG behoudt zich echter het auteursrecht voor op alle media, met inbegrip van tekst, afbeeldingen en foto's. Het is niet toegestaan de informatie uit deze webpagina te verspreiden, uit te wisselen, te wijzigen, te verkopen of uit te zenden. Tenzij anders aangegeven wordt al het materiaal op deze website beschermd door het auteursrecht en mag niet gebruikt worden voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus Europa SE & CO. KG. Het is ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olympus Europa SE & CO. KG naar enig deel van deze website te verwijzen of het te "spiegelen".

Vertrouwelijkheid van gegevens

Olympus Europa SE & CO. KG respecteert de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie die door de bezoekers van deze site verstrekt worden. Voor meer informatie zie onze Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens.