Privacyverklaring

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Daarom stellen wij u de volgende privacyverklaring ter beschikking om u op transparante wijze te voorzien van informatie volgens de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van de EU (EU 2016/679) - AVG:

 • Wie verwerkt uw gegevens
 • Waarom is het verwerken van uw gegevens belangrijk voor ons
 • Welke soort gegevens verwerken we
 • Wanneer verwerken we uw gegevens en
 • Uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw gegevens

Lees deze privacyverklaring aandachtig. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

1. Contactgegevens

Voor de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website, verwijzen we u naar onze imprint.

Zend een e-mail naar dataprotection@olympus-europa.com om contact op de nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep

2. Algemene informatie over het verwerken van uw gegevens

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens alleen als dit nodig is om een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden en om u van onze inhoud en diensten te voorzien.

We verwerken uw gegevens alleen en voor zover dit is toegestaan door nationale en Europese wettelijke voorschriften. De rechtsgronden waarop de verwerking wordt uitgevoerd, worden hieronder per geval toegelicht. We leggen u ook uit waarom we uw gegevens verwerken en in welke situaties/met betrekking tot welke diensten.

Uw gegevens worden opgeslagen totdat het doel van de opslag niet langer van toepassing is. In sommige gevallen wordt een langere of kortere opslagtermijn voorgeschreven door Europese of nationale regelgeving, wetten of andere regelgeving of contracten die voor ons gelden. De gegevens worden dan gewist aan het einde van deze periode. Nadere gegevens worden hieronder per geval verstrekt.

3. Verwerken van uw gegevens

3.1 Bezoeken van onze websites en het aanmaken van logboeken

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. Wij verzamelen de volgende gegevens in deze vorm:

 • IP-adres
 • Type/versie van browser
 • Apparaat
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van de aanmelding
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

Bovengenoemde gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. Ons systeem moet tijdelijk het IP-adres van de gebruikers opslaan zodat de website op uw computer kan worden bezorgd. Uw IP-adres moet tijdens de duur van het betreffende gebruik van de website opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden ondersteunt daarom de functionaliteit van de website. We gebruiken deze gegevens ook om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden in deze context. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid. 1 f) AVG.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. De gegevens zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website en zullen gewist worden nadat de betreffende sessie is beëindigd. Alle andere gegevens worden alleen opgeslagen voor zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze werden verzameld te bereiken.

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website.

3.2 Registratie

Op onze websites bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor verschillende diensten. Zie de drop-down-vakjes hieronder voor meer informatie over het betreffende registratieplatform.

Aanmelden om een profiel aan te maken (Sign UP)

Om een persoonlijk profiel aan te maken op onze websites moet u bepaalde gegevens invullen in een invoermasker. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden noodzakelijkerwijze verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Belastingnummer voor Italië
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoon
 • E-mail
 • Wachtwoord
 • Instemming/toestemming voor Gebruiksvoorwaarden (MyOlympus)

In uw accountinstellingen en op bepaalde websites kunt u ook andere vrijwillige profielgegevens opgeven, zoals:

 • Titel
 • Bedrijf
 • VAT
 • Aanvullend adres
 • Regio
 • Faxnummer
 • Verjaardag
 • Bedrijf
 • Foto
 • Productregistratie (aankoopdatum en serienummer van het apparaat)
 • Inschrijven nieuwsbrief

Omdat de aanmelding is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, dient artikel 6 lid 1 b) AVG als rechtsgrondslag. We gebruiken uw gegevens om uw productregistraties te beheren en deze te koppelen aan uw account, indien u ervoor kiest ons deze informatie te verstrekken. Houd er rekening mee dat u in geval van een succesvolle registratie u ook kunt inloggen op andere platforms zoals de MyOlympus-Community, onze Online-shop of het Test & Wow-platform, zodat u bij de eerste keer inloggen mogelijk verdere gegevens moet verstrekken.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt uw bewaarde gegevens te allen tijde wijzigen door uw instellingen op de profielpagina te wijzigen. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen zij echter alleen vroegtijdig worden gewist indien de contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering toestaan.

Registratie om een profiel aan te maken (Sign UP)/ voor de diensten van MyOlympus

Om een persoonlijk profiel aan te maken op onze websites moet u bepaalde gegevens invullen in een invoermasker. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bijnaam
 • E-mail
 • Land
 • Wachtwoord
 • “Ik ben geen robot” - controle
 • Instemming/toestemming voor Gebruiksvoorwaarden (MyOlympus)

In uw accountinstellingen en op bepaalde websites kunt u ook andere vrijwillige profielgegevens opgeven, zoals:

 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoonnummer
 • Verjaardag
 • Foto
 • Avatar
 • Productregistratie (aankoopdatum en serienummer van het apparaat)
 • Op aanvullende informatie kan worden geklikt met betrekking tot uw interesse voor producten en diensten
 • Inhoud voor een publiek profiel/setcard incl. tekst en afbeeldingen
 • Inschrijven nieuwsbrief

Omdat de aanmelding is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, dient artikel 6 lid 1 b) AVG als rechtsgrondslag. We gebruiken uw gegevens om uw productregistraties te beheren en deze te koppelen aan uw account, indien u ervoor kiest ons deze informatie te verstrekken. Voor meer informatie leest u de contractuele “Gebruiksvoorwaarden” van MyOlympos.

Houd er rekening mee dat u in geval van een succesvolle registratie ook kunt inloggen op andere platforms zoals de MyOlympus-Community, onze Online-shop of het Test & Wow-platform, zodat u bij de eerste keer inloggen mogelijk verdere gegevens moet verstrekken.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt uw bewaarde gegevens te allen tijde wijzigen door uw instellingen op de profielpagina te wijzigen. U kunt ook te allen tijde uw toestemming die u gaf tijdens de registratie intrekken. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen zij echter alleen vroegtijdig worden gewist indien de contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering toestaan.

Registratie om deel te nemen aan een evenement/een MyOlympos-dienst

Om deel te nemen aan een evenement dat via MyOlympus-community wordt gepromoot, moet u een invoermasker invullen. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting (geslacht) -verplicht
 • Voornaam - verplicht
 • Achternaam - verplicht
 • E-mail - verplicht
 • Telefoon - optioneel
 • Bedrijf - optioneel
 • Land - optioneel
 • Stad - optioneel
 • Straat - optioneel
 • Huisnummer - optioneel
 • Postcode optioneel

De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is in dit verband is artikel 6, lid 1 a) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. Voor belastingdoeleinden).

Registratie voor training

Om te registreren voor een aangeboden medische training op onze website, moet u een invoermasker invullen, of, indien u dat al eerder invulde, moet u inloggen op “My Olympus”-trainingsprofiel. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en een “My Olympus”-trainingsprofiel zal voor u worden aangemaakt. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele dienstenpartner (voor meer informatie, zie hoofdstuk 5 hieronder). De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Naam
 • Login
 • Wachtwoord
 • Taal
 • Beroep/functie
 • Afdeling
 • Ziekenhuis/praktijk/bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Bovendien kunt u aanvullende vrijwillige gegevens toevoegen, zoals academische titel
 • Werkgebied
 • Positie
 • Telefoonnummer

We hebben de registratiedienst toegekend aan Haufe-Umantis AG.

We gebruiken uw gegevens om:

 • Uw verzoek om een training te verwerken en om organisatorische redenen contact met u op te nemen

Voordat u de registratie voltooit, vragen wij u in te stemmen met de verwerking van uw gegevens door Olympus en een link naar dit privacybeleid te plaatsen (door een hyperlink aan te brengen). Als u uw toestemming geeft, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6 lid 1 a) AVG. Bovendien is de aanmelding vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, vandaar dat artikel 6 lid 1 b) AVG dient als bijkomende wettelijke basis omdat we uw gegevens gebruiken om u voor de bepaalde opleiding te registreren.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

3.3 Verstuur een Sollicitatie

Om een sollicitatie te naar ons te versturen via onze website moet u uw gegevens invoeren in een invoermasker (inschrijven is niet nodig) en op versturen klikken. De ingevoerde gegevens worden naar ons verstuurd en door ons opgeslagen. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele dienstpartner (zie Hoofdstuk 5 hieronder voor meer informatie).

De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres of login
 • Wachtwoord
 • Gebruikerstaal
 • Sollicitatiebrief en CV
 • “Hoe heeft u over ons gehoord"
 • Gegevensvrijwaring –Mogelijkheid om “Ik stem in met het opslaan van mijn gegevens als mijn sollicitatie onsuccesvol is en om te horen over vacatures in de toekomst” en “Ik wil graag dat mijn gegevens gewist worden zodra het huidige sollicitatieproces is voltooid

Voorafgaand aan de afronding van de sollicitatie vragen we u om in te stemmen met de verwerking van uw gegevens door ons doen we een mededeling over dit privacybeleid (met daarin een snelkoppeling naar dit privacybeleid). Als er toestemming wordt gegeven is de juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens Artikel 6 lid 1 a) AVG. Verder is het verwerken van uw gegevens nodig voor pre-contractuele verplichtingen; derhalve dient Artikel 6 lid 1 b) AVG als een bijkomende juridische grondslag.

We hebben Haufe-Umantis AG de registratiedienst toegewezen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit betreft gegevens in verband met contracten als deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden). Welke bewaartermijnen van toepassing zijn moet individueel bepaald worden voor de respectievelijke contracten en contractpartijen.

U kunt uw registratie op elk moment annuleren. U kunt uw opgeslagen gegevens op elk moment aanpassen. U kunt ook de toestemming die u heeft gegeven tijdens de registratie op elk moment intrekken. Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen kan vroege verwijdering alleen plaatsvinden als contractuele en wettelijke verplichting dergelijke verwijdering toelaten.

3.4 Marketing via e-mail

Met uw toestemming kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief op onze websites, waarmee we u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen.

Over het algemeen gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure als u zich wilt registreren voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, wordt uw informatie automatisch verwijderd. Daarnaast bewaren we u registratie- en bevestigingsdatum. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bewijzen en, zo nodig, om mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens aan het licht te brengen.

Een MyOlympus-accountregistratie is verplicht om de nieuwsbrief van de Afdeling Consumer Products te ontvangen. Het invoeren van verdere, apart aangegeven gegevens zoals bijv. “Mijn interesses” is vrijwillig en zal gebruikt worden om u persoonlijk te adresseren. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrond voor het op deze manier verwerken van gegevens is Artikel 6 lid 1 onder a) AVG. Verder is het verwerken van uw gegevens nodig voor pre-contractuele verplichtingen; derhalve dient Artikel 6 lid 1 b) en f) AVG dienen als bijkomende rechtsgrond omdat het verwerken van uw gegevens nodig is om u te voorzien van de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw intrekking aangeven door op de snelkoppeling te klikken die in elke e-mail van de nieuwsbrief wordt verstrekt of door een boodschap te sturen naar de contactgegevens die worden verstrekt in de opdruk.

Wees er op attent dat we uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons of tracking pixels die bestanden van één pixel die opgeslagen zijn op onze website vertegenwoordigen. Voor de evaluaties koppelen we de gegevens die we verwerkt hebben en de webbeacons aan uw e-mailadres en een individueel ID. Snelkoppeling die u ontvangt in de nieuwsbrief bevatten dit ID ook. Met de verkregen gegevens creëren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief op maat te maken voor uw persoonlijke interesses.

We registreren of en wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke snelkoppelingen u aanklikt en leiden uw persoonlijke interesses af uit die informatie. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele servicepartner. We koppelen deze gegevens aan handelingen die u doet op onze website.

De informatie blijft opgeslagen zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op. Wees er a.u.b. op attent dat het intrekken van uw toestemming geen effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan het intrekken.

3.5 Contact opnemen met ons via het Contactformulier of E-mail

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door een e-mail te sturen worden de persoonsgegevens die met uw e-mail verstuurd werden en de gegevens die u in het contactformulier invoerde opgeslagen.

Met betrekking tot het contactformulier verwerken we de volgende gegevens (als maximum) – Afdeling Consumer Product:

Website:

 • Type verzoek*
 • Aanhef*
 • Titel
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • E-mailadres*
 • Bedrijf/organisatie
 • Functie
 • Land*
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Productmodel
 • Boodschap
 • “Ik ben geen robot”-check

Bijkomende velden voor audiocontactformulier website:

 • Neem a.u.b. contact met mij op via: telefoon, e-mail, post
 • Industrie*
 • Werknemers*
 • Ik ben geïnteresseerd in*: Speech Documentation Solutions in het algemeen, Het verbeteren van bestaande dicteeroplossing, Transcriptieoplossingen, Voordelen van digitaal dicteren (in vergelijking met analoog dicteren), Product trail, Anders

Bijkomende velden voor Olympus Test & Wow Platform:

 • Taal

Zodra uw boodschap verzonden is worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Websiteformulieren: Alle gegevens die worden ingevoerd via het formulier worden via e-mail naar de aangewezen contactpersonen gestuurd (afhankelijk van het type verzoek). Olympus ECSC voert de klantgegevens in het Olympus CRM-systeem in voor de benodigde tijd om ondersteuning voor het verzoek te kunnen leveren
 • Olympus Test & Wow-formulieren: Alle gegevens die door het formulier worden ingevoerd worden opgeslagen in de My Olympus-klantendatabase.

Voor deze gegevensverwerking vragen we uw toestemming voordat we de boodschap sturen en verwijzen we u naar deze privacyvoorwaarden via een snelkoppeling.

MEDISCHE Contactformulieren

 • Onderwerp/reden voor contact
 • Voornaam en achternaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Boodschap

Verder kunt u ook vrijwillig bijkomende gegevens invullen, zoals:

 • Aanhef
 • Telefoon
 • Functie
 • Organisatie
 • Fax
 • Straat
 • Postcode
 • Stad

Zodra uw boodschap verzonden is worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Alle velden die u heeft ingevuld in het contactformulier.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking in dit respect is Art. 6 lid 1 onder a) AVG. Het verwerken van andere gegevens (bijv. verbindingsgegevens) tijdens het verzendingsproces is bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en zo de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. De rechtsgrond in dit respect is Art. 6 lid 1 onder f) AVG. Met betrekking tot het verwerken van uw gegevens via het aan ons versturen van een e-mail is de rechtsgrond ook Artikel 6 lid 1 onder f) AVG, aangezien we een legitiem belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. We verwerken persoonsgegevens van e-mails en het contactformulier exclusief voor de totstandkoming van contact en zullen het in dit respect overdragen aan andere entiteiten van de Olympus-groep binnen Europa. De gegevens worden exclusief gebruikt voor correspondentie. Als de totstandkoming van contact gebeurt in verband met het sluiten van een contract is Artikel 6 lid 1 onder b) AVG een bijkomende rechtsgrond voor de verwerking.

We verwijderen uw gegevens zolang deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Dit geval doet zich voor als de bijbehorende correspondentie met u wordt beëindigd. Correspondentie wordt beëindigd wanneer het duidelijk is dat de vragen/redenen voor het versturen van de boodschap zijn opgehelderd. Bijkomende persoonsgegevens die worden verzameld bij het verzendingsproces zullen maximaal na een periode van zeven dagen worden verwijderd.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Als u contact met ons opneemt via e-mail kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In dit geval zullen we echter niet reageren op uw bericht.

3.6 Online winkel-functies/Functies m.b.t. het bestellen van producten of diensten – Afdeling Consumer Product

We verzamelen uw persoonsgegevens voor onze online winkel als u een van onze producten in de online winkel bestelt of een product registreert. Deze gegevens omvatten:

 • Aanhef*
 • Titel
 • Naam*
 • Bedrijf
 • BTW
 • E-mailadres*
 • Postadres
 • Land*
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • Wachtwoord*
 • Afhankelijk van uw betalingstype, benodigde gegevens; bijv. creditcardgegevens
 • Andere persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Uw persoonsgegevens zullen door ons en onze servicepartners (post- en pakketdiensten) gebruikt worden voor zover dit nodig is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u of voor het gebruik van een door ons geleverde dienst. Het is met name nodig voor:

 • Websitebeheer
 • Het verbeteren van onze website volgens gebruiksgewoonten
 • Het mogelijk maken bepaalde diensten op onze website te gebruiken
 • Het afhandelen van uw bestellingen
 • Correspondentie in verband met uw bestellingen
 • Het versturen van facturen en afhandelen van het betalingsproces
 • Het beantwoorden van uw vragen

Deze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op Artikel 6 lid 1 onder b) AVG aangezien het nodig is voor ons om uw gegevens te verwerken om onze contractuele verplichtingen te voldoen (levering van het product). Met betrekking tot het verbeteren van onze website en het gebruik van specifieke diensten op onze website, is het verwerken van uw gegevens gebaseerd op Artikel 6 lid 1 onder f) AVG aangezien we een legitiem belang om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Het verzenden van uw gegevens aan de dienstverleners dat hierboven genoemd wordt , gebeurt ook basis van Artikel 6 lid 1 onder f) AVG, aangezien zij betalingsmethoden leveren die het makkelijker maken voor u om het product te betalen.

We verwijderen uw gegevens zolang deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Aangezien de gegevens nodig zijn voor het vervullen van het contract slaan we uw gegevens in principe op tot het einde van het contract. Maar, we behouden ons het recht voor om gegevens op te slaan voor zolang als mogelijk nodig is om mogelijke garantieclaims af te handelen. We kunnen verder contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden). Welke bewaartermijn van toepassing is moet individueel bepaald worden voor de respectievelijke contracten en contractpartijen.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen kan vroege verwijdering alleen plaatsvinden als contractuele en wettelijke verplichting dergelijke verwijdering toelaten.

We zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van de Olympus Group en bijbehorende bedrijven zoals de betalingsdienstaanbieder (PayPal en Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) post- en pakketdienstverleners. Deze dienstverlener kunnen uw gegevens mogelijk verder doorsturen naar kredietinformatiebureaus. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de transactie worden opgeslagen en gebruikt door ons voor zover benodigd voor het verwerken van de bestelling en/of doorgestuurd naar dienstverleners om de gegevens namens ons te verwerken. Als goederen worden besteld naar een land buiten Duitsland worden gegevens overgedragen aan de post- en pakketdiensten in het buitenland voor zover dit nodig is voor correcte levering. Met betrekking tot de diensten van Wirecard Bank AG / RatePay GmbH en PayPal dient u het volgende te op te merken:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH en Klarna Bank AB (publ)

Afhankelijk van het betalingstype en beschikbaarheid worden de betalingsprocessen geleverd door Wirecard Bank AG (“betalingstype Wirecard”). Als betalingstype Wirecard beschikbaar en geselecteerd is (incl. creditcard, p24, iDeal, Sofortüberweisung, factuur, termijnen) kunnen de volgende gegevens overgedragen worden aan RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlijn, Duitsland, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm , Zweden, en Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Duitsland en verwerkt worden voor de onderstaande doeleinden:

 • Titel, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het Burgerservicenummer voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden
 • Rekeninggegevens (voor betalingstype Wirecard met automatische incasso): Rekeninghouder, rekeningnummer, sorteercode, bank, IBAN, BIC/SWIFT
 • Bestellingsgegevens: Gegevens over huidige, eerdere en/of toekomstige bestellingen van klanten bij de verkoper en andere online winkels die met Wirecard, RatePay en Klarna werken, bijv. informatie over producten en betalingstypes die gekozen zijn door de eindklant
 • Gegevens over kredietwaardigheid: Gegevens, met name van kredietinformatiebureaus, die informatie verstrekken over de kredietstatus van de klant, bijv. informatie over claims tegen de klant en andere gegevens over kredietwaardigheid
 • Technische gegevens: Gegevens over het apparaat dat de klant gebruikt bij het bestelproces
 • IP-adres

De klantgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Risicocontrole voor bestellingen bij de verkoper
 • Overdracht van klantgegevens aan Wirecard, RatePay en Klarna en het doorsturen van klantgegevens met betrekking tot het aanvragen, afsluiten of beëindigen van het contract tussen de eindklant en Olympus door Wirecard, RatePay en/of Klarna aan SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH en/of Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) om informatie te krijgen over de klant van deze kredietinformatiebureaus. Deze informatie kan kredietscores omvatten op basis van wiskundige/statistische processen die adresgegevens gebruiken voor de berekening. Wirecard heeft het recht op enig moment een andere dienstverlener aan te wijzen om informatie over de klant te bewaren.
 • Berekeningen van eigen scorewaarden en andere cijfers (bijv. risicocategorieën) door Wirecard en/of RatePay en/of Klarna.
 • Het maken van een beslissing door Wirecard op basis hiervan bij het verstrekken van betalingstype Wirecard dat gewenst is door de klant (zowel voor huidige en toekomstige bestellingen in de Olympus-winkel) en dit verzenden naar Olympus.
 • Gebruik van adresgegevens bij Olympus en de overdracht hiervan aan Wirecard, RatePay en/of Klarna om het risico op betalingsverzuim te evalueren voor individuele zaken.
 • Risicocontrole voor bestellingen bij andere online winkels:
 • Het ondernemen van de hierboven beschreven risicocontroles via Wirecard, RatePay en/of Klarna voor de operators van andere online winkels als de klant een bestelling wil versturen met betalingstype Wirecard bij een dergelijke online winkel.
 • Het aan Wirecard versturen van klantgegevens als onderdeel van de vordering en het gebruik van klantgegevens door Wirecard als dit nodig is om de vorderingen te laten gelden en handhaven.

3.6.2 PayPal

Voor betaling via PayPal versturen we uw betalingsgegevens voor verwerking naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"). PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. De resultaten van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid op betalingsverzuim wordt door PayPal gebruikt om een beslissing te nemen over hun bereidheid om de betalingsmethode te verstrekken. De kredietwaardigheidsinformatie kan ook waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden; score values). Als scorewaarden gebruikt worden in de resultaten van een kredietcontrole moeten ze gebaseerd zijn op wetenschappelijk hard te maken wiskundige/statistische procedures. Gegevens zoals adresinformatie worden gebruikt bij het berekenen van de scorewaarden.

3.7 Blogfunctie met Commentaarfunctie/ een MyOlympus Service - Divisie Consumentenproducten

Op onze websites in de MyOlympus-community, hebben we een zogenaamde "weblog" of "blog" met commentaarfunctie. Als u een opmerking wilt plaatsen bij een bericht, dient u de tekst in te voeren in het veld "Commentaar". Deze gegevens worden vervolgens naar ons doorgestuurd wanneer het commentaar wordt verzonden en door ons opgeslagen. Wij slaan de volgende gegevens op als u commentaar geeft op een blogbericht:

 • Tijd en datum van verzending van het commentaar

De in het veld "Commentaar" ingevoerde tekst en de gebruikersnaam of het pseudoniem zijn dan, samen met de ingevoerde naam en de datum en tijd van publicatie, voor derden zichtbaar onder de becommentarieerde blogpost. Voordat we het commentaar verzenden, vragen we u om uw toestemming en verwijzen we u naar deze privacyvoorwaarden. Voor zover het verzamelen en verwerken van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming, vormt artikel 6 lid 1 a) van de AVG de rechtsgrondslag. Aangezien de verwerking van uw gegevens ook nodig is om uw commentaar te publiceren, dient art. 6 lid 1 f) van de AVG ook als rechtsgrondslag. De verwerking van verdere gegevens tijdens het verzendproces en de opslag in ons systeem moet misbruik van de commentaarfunctie voorkomen of op zijn minst beperken en moet de veiligheid van ons informatietechnologiesysteem garanderen. Bovendien kunnen wij uw opmerking alleen op uw eigen verzoek verwijderen als wij u kunnen identificeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de bovengenoemde gegevens is daarom ook gebaseerd op art.6 lid 1 f) van de AVG.

Uw gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. De gegevens die in het kader van de commentaarfunctie worden verzameld en verwerkt zijn vereist zolang het commentaar wordt gepubliceerd. Zelfs na het wissen of verwijderen van het commentaar kan opslag en verwerking van de gegevens noodzakelijk zijn indien contractuele of wettelijke verplichtingen opslag vereisen.

U kunt de vóór de publicatie van het commentaar gegeven toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval zullen we alle gegevens die zijn verzameld in verband met het respectieve commentaar verwijderen. Dit geldt niet indien wettelijke bewaartermijnen verdere opslag of verwerking door ons vereisen.

3.8 Consumentenproducten reparatiestatus e-mails

Als klant van onze camera- en audioproducten heeft u de mogelijkheid om onze Online Reparatieregistratie te gebruiken en uw product naar ons servicecentrum te sturen. Indien u ons uw e-mailadres meedeelt, ontvangt u per e-mail updates over de voortgang van uw reparatie. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 f) van de AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze e-mails door te klikken op de afmeldlink onderaan elke status e-mail. Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer verwerkt voor dit doel. Bovendien kunt u altijd de status controleren door te bellen met onze hotline of via e-mail.

3.9 Tevredenheidsonderzoek klanten medische systemen

Wij houden onderzoeken onder onze klanten, omdat we altijd geïnteresseerd zijn in uw mening over ons aanbod van producten en diensten. Als klant van Olympus ontvangt u regelmatig een e-mail van ons waarin wij om uw product- en service-evaluatie vragen. U ontvangt deze e-mail van ons, ongeacht of u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief of niet. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke eisen van EU-richtlijn 2002/58/EG. Hiervoor gebruiken wij het door u in het kader van uw aankoop opgegeven e-mailadres om reclame te maken voor onze eigen producten die u op basis van een reeds geplaatste bestelling bij ons hebt gekocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze klanttevredenheidsmail zonder andere kosten te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Na uw bezwaar worden uw gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

4. Beëindiging MyOlympus of Olympus-Online winkel - Accounts - Divisie Consumentenproducten

U kunt uw toestemming voor de geregistreerde dienst te allen tijde en met toekomstige werking intrekken door in te loggen op uw account en te kiezen voor "Account verwijderen". Houd er rekening mee dat bij deze stap alle informatie en voordelen die verband houden met uw account ook worden verwijderd, zoals door u ingevoerde productregistraties. Meer informatie vindt u in de MyOlympus "Gebruiksvoorwaarden".

5. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 3 wijzen we bepaalde diensten toe aan andere bedrijven. Deze bedrijven kunnen ook in derde landen buiten de EU zijn gevestigd. In dergelijke gevallen worden uw gegevens in deze derde landen verwerkt. Daarom leggen wij in de volgende tabel uit welke diensten aan deze bedrijven zijn toegewezen, waar ze zijn gevestigd en welke wettelijke vereisten ons toestaan deze bedrijven toe te wijzen bij de verwerking van uw gegevens:

Proces Derde partij Derde land Rechtsgrond
Registratie voor opleiding (Olympus Europa SE & Co. KG, MSD) Haufe-Umantis AG Zwitserland Toereikendheidsbeschikking, art. 45 (Zwitserland: zie Beschikking 2000/518/EG van de EU-commissie)
Een aanvraag indienen Haufe-Umantis AG Zwitserland Toereikendheidsbeschikking, art. 45 (Zwitserland: zie Beschikking 2000/518/EG van de EU-commissie)

6. Uw rechten

Wij willen u informeren over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Heeft u vragen over uw rechten of wilt u één of meerdere rechten jegens ons uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken (artikel 7, lid 3 AVG)

Indien de verwerking van uw gegevens door ons is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is verricht tot het moment van intrekking. U wordt van dit recht op de hoogte gesteld voordat u uw toestemming geeft.

6.2 Recht van inzage (artikel 15 AVG)

Conform artikel 15 van de AVG heeft u het recht om van ons een bevestiging te vragen over het feit of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de volgende informatie: de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken; de categorieën persoonsgegevens over u die wij in bezit hebben; de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens door ons zijn of zullen worden verstrekt; indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen; indien de bron van de persoonsgegevens die wij over u in bezit hebben niet rechtstreeks van u afkomstig is, alle relevante informatie over hoe uw persoonsgegevens in ons bezit zijn gekomen; of wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen en, zo ja, aanvullende bijzonderheden over het belang ervan. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over passende waarborgen om ervoor te zorgen dat de ontvangers ook voldoen aan de bepalingen van de AVG.

6.3 Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U kunt ons verzoeken om eventuele onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld - ook door middel van een aanvullende verklaring.

6.4 Recht op gegevensverwijdering ("recht om vergeten te worden”) (artikel 17 AVG)

U hebt het recht om onmiddellijke verwijdering van uw gegevens te vragen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • u verzet zich tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1) van de AVG om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking;
 • u verzet zich tegen de verwerking in het kader van direct marketing overeenkomstig artikel 21 lid 2) van de AVG;
 • de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het wissen van gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van Europees of nationaal recht;
 • de gegevens werden verzameld in verband met een rechtstreeks aan een kind gedaan aanbod van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8 lid 1) van de AVG.

Wij zullen voldoen aan het verzoek tot verwijdering, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om door te gaan met het opslaan en verwerken van uw gegevens. Met name wettelijke bewaartermijnen worden als wettelijke verplichtingen beschouwd. Bovendien hebben wij recht op voortzetting van de opslag als wij zonder uw gegevens geen rechtsvorderingen kunnen instellen, doen gelden of verdedigen.

Als wij uw gegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn deze te wissen, zullen wij passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de verantwoordelijken te informeren als u ook bij hen om verwijdering hebt verzocht.

6.5 Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG)

In overeenstemming met artikel 18 van de AVG mogen we gegevens slechts in beperkte mate verwerken in de volgende gevallen:

 • u betwist de juistheid van uw gegevens totdat wij de juistheid ervan kunnen verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u weigert uw gegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
 • wij hebben de gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1) van de AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of de legitieme redenen voor de verwerking door ons zwaarder wegen dan uw belangen.

Als de verwerking is beperkt, mogen we deze gegevens alleen opslaan. Verdere verwerking is in dat geval alleen toegestaan met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. U kunt uw voor deze verbinding gegeven toestemming te allen tijde intrekken. U wordt door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

6.6 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens (artikel 19 van de AVG)

Wij zijn verplicht om alle ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van een correctie of verwijdering van uw gegevens of een beperking van de verwerking ervan. Dit is niet van toepassing indien dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost. Wij zullen u desgevraagd informeren over deze ontvangers.

6.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. U hebt ook het recht ons te instrueren uw gegevens over te dragen aan een derde partij, op voorwaarde dat

 • de verwerking van de gegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een contract en dat
 • verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde methoden.

U kunt ons, indien dit technisch mogelijk is, verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan de derde partij door te geven.

Dit recht mag echter geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, waaronder onze onderneming. In dat geval hebben wij het recht om de levering of overdracht van uw gegevens te weigeren.

6.8 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (artikel 22 van de AVG)

Op onze websites worden uw gegevens niet onderworpen aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering) gebaseerde beslissingen. U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - indien dit rechtsgevolgen voor u heeft of daaraan op soortgelijke wijze aanzienlijke afbreuk wordt gedaan.

6.9 Recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG)

Als wij uw gegevens verwerken op basis van een legitiem belang (artikel 6 lid 1 f) van de AVG), hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken als de redenen hiervoor voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

In dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die voor de verwerking van belang zijn. Dit moet zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als wij uw gegevens verwerken voor direct marketing-doeleinden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame.

Na uw bezwaar zullen uw gegevens niet meer worden verwerkt voor deze doeleinden.

6.10 Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, werkt of vermoedt dat de algemene verordening gegevensbescherming tegen u is overtreden. Andere administratieve of rechtsmiddelen waarop u mogelijk aanspraak kunt maken, blijven onaangetast.

7. Updates aan onze Privacyvoorwaarden & Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid regelmatig bij te werken indien de juridische, technische of economische omstandigheden veranderen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, nemen we passende maatregelen om u zo nodig te informeren over het belang van de wijzigingen die we hebben aangebracht. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voor alle belangrijke wijzigingen van het privacybeleid indien en voor zover dit vereist is onder de van toepassing zijnde wetten op de privacy van gegevens.

8. Kennisgeving betreffende hosting

Al onze websites worden gehost door hostingproviders die voldoen aan de meest recente normen voor gegevensbescherming en -beveiliging.

Laatst gewijzigd op: 18-5-2018