Privacyverklaring

1. Contactgegevens

Voor de contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van deze website, verwijzen we u naar onze imprint.

Zend een e-mail naar dataprotection@olympus-europa.com om contact op de nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Groep

2. Algemene informatie over het verwerken van uw gegevens

We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens alleen als dit nodig is om een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden en om u van onze inhoud en diensten te voorzien.

We verwerken uw gegevens alleen en voor zover dit is toegestaan door nationale en Europese wettelijke voorschriften. De rechtsgronden waarop de verwerking wordt uitgevoerd, worden hieronder per geval toegelicht. We leggen u ook uit waarom we uw gegevens verwerken en in welke situaties/met betrekking tot welke diensten.

Uw gegevens worden opgeslagen totdat het doel van de opslag niet langer van toepassing is. In sommige gevallen wordt een langere of kortere opslagtermijn voorgeschreven door Europese of nationale regelgeving, wetten of andere regelgeving of contracten die voor ons gelden. De gegevens worden dan gewist aan het einde van deze periode. Nadere gegevens worden hieronder per geval verstrekt.

3. Verwerken van uw gegevens

3.1 Bezoeken van onze websites en het aanmaken van logboeken

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. Wij verzamelen de volgende gegevens in deze vorm:

 • IP-adres
 • Type/versie van browser
 • Apparaat
 • Besturingssysteem
 • Datum en tijdstip van de aanmelding
 • Land
 • Taal

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

Bovengenoemde gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. Ons systeem moet tijdelijk het IP-adres van de gebruikers opslaan zodat de website op uw computer kan worden bezorgd. Uw IP-adres moet tijdens de duur van het betreffende gebruik van de website opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden ondersteunt daarom de functionaliteit van de website. We gebruiken deze gegevens ook om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te verbeteren. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden in deze context. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid. 1 f) AVG.

De gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om het doel van het verzamelen ervan te bereiken. De gegevens zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website en zullen gewist worden nadat de betreffende sessie is beëindigd. Alle andere gegevens worden alleen opgeslagen voor zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze werden verzameld te bereiken.

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor de werking van de website.

3.2 Registratie

Op onze websites bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor verschillende diensten. Zie de drop-down-vakjes hieronder voor meer informatie over het betreffende registratieplatform.

Aanmelden om een profiel aan te maken (Sign UP)

Om een persoonlijk profiel aan te maken op onze websites moet u bepaalde gegevens invullen in een invoermasker. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden noodzakelijkerwijze verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Belastingnummer voor Italië
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoon
 • E-mail
 • Wachtwoord
 • Instemming/toestemming voor Gebruiksvoorwaarden (MyOlympus)

In uw accountinstellingen en op bepaalde websites kunt u ook andere vrijwillige profielgegevens opgeven, zoals:

 • Titel
 • Bedrijf
 • VAT
 • Aanvullend adres
 • Regio
 • Faxnummer
 • Verjaardag
 • Bedrijf
 • Foto
 • Productregistratie (aankoopdatum en serienummer van het apparaat)
 • Inschrijven nieuwsbrief

Omdat de aanmelding is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, dient artikel 6 lid 1 b) AVG als rechtsgrondslag. We gebruiken uw gegevens om uw productregistraties te beheren en deze te koppelen aan uw account, indien u ervoor kiest ons deze informatie te verstrekken. Houd er rekening mee dat u in geval van een succesvolle registratie u ook kunt inloggen op andere platforms zoals de MyOlympus-Community, onze Online-shop of het Test & Wow-platform, zodat u bij de eerste keer inloggen mogelijk verdere gegevens moet verstrekken.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt uw bewaarde gegevens te allen tijde wijzigen door uw instellingen op de profielpagina te wijzigen. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen zij echter alleen vroegtijdig worden gewist indien de contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering toestaan.

Registratie om een profiel aan te maken (Sign UP)/ voor de diensten van MyOlympus

Om een persoonlijk profiel aan te maken op onze websites moet u bepaalde gegevens invullen in een invoermasker. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bijnaam
 • E-mail
 • Land
 • Wachtwoord
 • “Ik ben geen robot” - controle
 • Instemming/toestemming voor Gebruiksvoorwaarden (MyOlympus)

In uw accountinstellingen en op bepaalde websites kunt u ook andere vrijwillige profielgegevens opgeven, zoals:

 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoonnummer
 • Verjaardag
 • Foto
 • Avatar
 • Productregistratie (aankoopdatum en serienummer van het apparaat)
 • Op aanvullende informatie kan worden geklikt met betrekking tot uw interesse voor producten en diensten
 • Inhoud voor een publiek profiel/setcard incl. tekst en afbeeldingen
 • Inschrijven nieuwsbrief

Omdat de aanmelding is vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, dient artikel 6 lid 1 b) AVG als rechtsgrondslag. We gebruiken uw gegevens om uw productregistraties te beheren en deze te koppelen aan uw account, indien u ervoor kiest ons deze informatie te verstrekken. Voor meer informatie leest u de contractuele “Gebruiksvoorwaarden” van MyOlympos.

Houd er rekening mee dat u in geval van een succesvolle registratie ook kunt inloggen op andere platforms zoals de MyOlympus-Community, onze Online-shop of het Test & Wow-platform, zodat u bij de eerste keer inloggen mogelijk verdere gegevens moet verstrekken.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

U kunt uw registratie te allen tijde annuleren. U kunt uw bewaarde gegevens te allen tijde wijzigen door uw instellingen op de profielpagina te wijzigen. U kunt ook te allen tijde uw toestemming die u gaf tijdens de registratie intrekken. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, kunnen zij echter alleen vroegtijdig worden gewist indien de contractuele of wettelijke verplichtingen een dergelijke verwijdering toestaan.

Registratie om deel te nemen aan een evenement/een MyOlympos-dienst

Om deel te nemen aan een evenement dat via MyOlympus-community wordt gepromoot, moet u een invoermasker invullen. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en zullen naar andere bedrijven van de Olympus-groep binnen Europa worden overgedragen. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting (geslacht) -verplicht
 • Voornaam - verplicht
 • Achternaam - verplicht
 • E-mail - verplicht
 • Telefoon - optioneel
 • Bedrijf - optioneel
 • Land - optioneel
 • Stad - optioneel
 • Straat - optioneel
 • Huisnummer - optioneel
 • Postcode optioneel

De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is in dit verband is artikel 6, lid 1 a) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. Voor belastingdoeleinden).

Registratie voor training

Om te registreren voor een aangeboden medische training op onze website, moet u een invoermasker invullen, of, indien u dat al eerder invulde, moet u inloggen op “My Olympus”-trainingsprofiel. De ingevulde gegevens worden naar ons verzonden en door ons opgeslagen en een “My Olympus”-trainingsprofiel zal voor u worden aangemaakt. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele dienstenpartner (voor meer informatie, zie hoofdstuk 5 hieronder). De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Begroeting
 • Naam
 • Login
 • Wachtwoord
 • Taal
 • Beroep/functie
 • Afdeling
 • Ziekenhuis/praktijk/bedrijf
 • Adres
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Bovendien kunt u aanvullende vrijwillige gegevens toevoegen, zoals academische titel
 • Werkgebied
 • Positie
 • Telefoonnummer

We hebben de registratiedienst toegekend aan Haufe-Umantis AG.

We gebruiken uw gegevens om:

 • Uw verzoek om een training te verwerken en om organisatorische redenen contact met u op te nemen

Voordat u de registratie voltooit, vragen wij u in te stemmen met de verwerking van uw gegevens door Olympus en een link naar dit privacybeleid te plaatsen (door een hyperlink aan te brengen). Als u uw toestemming geeft, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6 lid 1 a) AVG. Bovendien is de aanmelding vereist voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u partij bent, vandaar dat artikel 6 lid 1 b) AVG dient als bijkomende wettelijke basis omdat we uw gegevens gebruiken om u voor de bepaalde opleiding te registreren.

Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dit is van toepassing op gegevens in verband met overeenkomsten indien ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan zelfs na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden).

3.3 Verstuur een Sollicitatie

Om een sollicitatie te naar ons te versturen via onze website moet u uw gegevens invoeren in een invoermasker (inschrijven is niet nodig) en op versturen klikken. De ingevoerde gegevens worden naar ons verstuurd en door ons opgeslagen. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele dienstpartner (zie Hoofdstuk 5 hieronder voor meer informatie).

De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres of login
 • Wachtwoord
 • Gebruikerstaal
 • Sollicitatiebrief en CV
 • “Hoe heeft u over ons gehoord"
 • Gegevensvrijwaring –Mogelijkheid om “Ik stem in met het opslaan van mijn gegevens als mijn sollicitatie onsuccesvol is en om te horen over vacatures in de toekomst” en “Ik wil graag dat mijn gegevens gewist worden zodra het huidige sollicitatieproces is voltooid

Voorafgaand aan de afronding van de sollicitatie vragen we u om in te stemmen met de verwerking van uw gegevens door ons doen we een mededeling over dit privacybeleid (met daarin een snelkoppeling naar dit privacybeleid). Als er toestemming wordt gegeven is de juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens Artikel 6 lid 1 a) AVG. Verder is het verwerken van uw gegevens nodig voor pre-contractuele verplichtingen; derhalve dient Artikel 6 lid 1 b) AVG als een bijkomende juridische grondslag.

We hebben Haufe-Umantis AG de registratiedienst toegewezen.

Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit betreft gegevens in verband met contracten als deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. We kunnen contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden). Welke bewaartermijnen van toepassing zijn moet individueel bepaald worden voor de respectievelijke contracten en contractpartijen.

U kunt uw registratie op elk moment annuleren. U kunt uw opgeslagen gegevens op elk moment aanpassen. U kunt ook de toestemming die u heeft gegeven tijdens de registratie op elk moment intrekken. Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen kan vroege verwijdering alleen plaatsvinden als contractuele en wettelijke verplichting dergelijke verwijdering toelaten.

3.4 Marketing via e-mail

Met uw toestemming kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief op onze websites, waarmee we u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen.

Over het algemeen gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure als u zich wilt registreren voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat we na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief daadwerkelijk wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, wordt uw informatie automatisch verwijderd. Daarnaast bewaren we u registratie- en bevestigingsdatum. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bewijzen en, zo nodig, om mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens aan het licht te brengen.

Een MyOlympus-accountregistratie is verplicht om de nieuwsbrief van de Afdeling Consumer Products te ontvangen. Het invoeren van verdere, apart aangegeven gegevens zoals bijv. “Mijn interesses” is vrijwillig en zal gebruikt worden om u persoonlijk te adresseren. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De rechtsgrond voor het op deze manier verwerken van gegevens is Artikel 6 lid 1 onder a) AVG. Verder is het verwerken van uw gegevens nodig voor pre-contractuele verplichtingen; derhalve dient Artikel 6 lid 1 b) en f) AVG dienen als bijkomende rechtsgrond omdat het verwerken van uw gegevens nodig is om u te voorzien van de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw intrekking aangeven door op de snelkoppeling te klikken die in elke e-mail van de nieuwsbrief wordt verstrekt of door een boodschap te sturen naar de contactgegevens die worden verstrekt in de opdruk.

Wees er op attent dat we uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbeacons of tracking pixels die bestanden van één pixel die opgeslagen zijn op onze website vertegenwoordigen. Voor de evaluaties koppelen we de gegevens die we verwerkt hebben en de webbeacons aan uw e-mailadres en een individueel ID. Snelkoppeling die u ontvangt in de nieuwsbrief bevatten dit ID ook. Met de verkregen gegevens creëren we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief op maat te maken voor uw persoonlijke interesses.

We registreren of en wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke snelkoppelingen u aanklikt en leiden uw persoonlijke interesses af uit die informatie. De gegevens worden verwerkt door onze contractuele servicepartner. We koppelen deze gegevens aan handelingen die u doet op onze website.

De informatie blijft opgeslagen zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Na uitschrijving slaan we de gegevens puur statistisch en anoniem op. Wees er a.u.b. op attent dat het intrekken van uw toestemming geen effect heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan het intrekken.

3.5 Contact opnemen met ons via het Contactformulier of E-mail

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door een e-mail te sturen worden de persoonsgegevens die met uw e-mail verstuurd werden en de gegevens die u in het contactformulier invoerde opgeslagen.

Met betrekking tot het contactformulier verwerken we de volgende gegevens (als maximum) – Afdeling Consumer Product:

Website:

 • Type verzoek*
 • Aanhef*
 • Titel
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • E-mailadres*
 • Bedrijf/organisatie
 • Functie
 • Land*
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Telefoonnummer
 • Fax
 • Productmodel
 • Boodschap
 • “Ik ben geen robot”-check

Bijkomende velden voor audiocontactformulier website:

 • Neem a.u.b. contact met mij op via: telefoon, e-mail, post
 • Industrie*
 • Werknemers*
 • Ik ben geïnteresseerd in*: Speech Documentation Solutions in het algemeen, Het verbeteren van bestaande dicteeroplossing, Transcriptieoplossingen, Voordelen van digitaal dicteren (in vergelijking met analoog dicteren), Product trail, Anders

Bijkomende velden voor Olympus Test & Wow Platform:

 • Taal

Zodra uw boodschap verzonden is worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Websiteformulieren: Alle gegevens die worden ingevoerd via het formulier worden via e-mail naar de aangewezen contactpersonen gestuurd (afhankelijk van het type verzoek). Olympus ECSC voert de klantgegevens in het Olympus CRM-systeem in voor de benodigde tijd om ondersteuning voor het verzoek te kunnen leveren
 • Olympus Test & Wow-formulieren: Alle gegevens die door het formulier worden ingevoerd worden opgeslagen in de My Olympus-klantendatabase.

Voor deze gegevensverwerking vragen we uw toestemming voordat we de boodschap sturen en verwijzen we u naar deze privacyvoorwaarden via een snelkoppeling.

MEDISCHE Contactformulieren

 • Onderwerp/reden voor contact
 • Voornaam en achternaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Boodschap

Verder kunt u ook vrijwillig bijkomende gegevens invullen, zoals:

 • Aanhef
 • Telefoon
 • Functie
 • Organisatie
 • Fax
 • Straat
 • Postcode
 • Stad

Zodra uw boodschap verzonden is worden de volgende gegevens ook opgeslagen:

 • Alle velden die u heeft ingevuld in het contactformulier.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking in dit respect is Art. 6 lid 1 onder a) AVG. Het verwerken van andere gegevens (bijv. verbindingsgegevens) tijdens het verzendingsproces is bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en zo de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. De rechtsgrond in dit respect is Art. 6 lid 1 onder f) AVG. Met betrekking tot het verwerken van uw gegevens via het aan ons versturen van een e-mail is de rechtsgrond ook Artikel 6 lid 1 onder f) AVG, aangezien we een legitiem belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. We verwerken persoonsgegevens van e-mails en het contactformulier exclusief voor de totstandkoming van contact en zullen het in dit respect overdragen aan andere entiteiten van de Olympus-groep binnen Europa. De gegevens worden exclusief gebruikt voor correspondentie. Als de totstandkoming van contact gebeurt in verband met het sluiten van een contract is Artikel 6 lid 1 onder b) AVG een bijkomende rechtsgrond voor de verwerking.

We verwijderen uw gegevens zolang deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Dit geval doet zich voor als de bijbehorende correspondentie met u wordt beëindigd. Correspondentie wordt beëindigd wanneer het duidelijk is dat de vragen/redenen voor het versturen van de boodschap zijn opgehelderd. Bijkomende persoonsgegevens die worden verzameld bij het verzendingsproces zullen maximaal na een periode van zeven dagen worden verwijderd.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Als u contact met ons opneemt via e-mail kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens. In dit geval zullen we echter niet reageren op uw bericht.

3.6 Online winkel-functies/Functies m.b.t. het bestellen van producten of diensten – Afdeling Consumer Product

We verzamelen uw persoonsgegevens voor onze online winkel als u een van onze producten in de online winkel bestelt of een product registreert. Deze gegevens omvatten:

 • Aanhef*
 • Titel
 • Naam*
 • Bedrijf
 • BTW
 • E-mailadres*
 • Postadres
 • Land*
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres*
 • Wachtwoord*
 • Afhankelijk van uw betalingstype, benodigde gegevens; bijv. creditcardgegevens
 • Andere persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt

Uw persoonsgegevens zullen door ons en onze servicepartners (post- en pakketdiensten) gebruikt worden voor zover dit nodig is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u of voor het gebruik van een door ons geleverde dienst. Het is met name nodig voor:

 • Websitebeheer
 • Het verbeteren van onze website volgens gebruiksgewoonten
 • Het mogelijk maken bepaalde diensten op onze website te gebruiken
 • Het afhandelen van uw bestellingen
 • Correspondentie in verband met uw bestellingen
 • Het versturen van facturen en afhandelen van het betalingsproces
 • Het beantwoorden van uw vragen

Deze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op Artikel 6 lid 1 onder b) AVG aangezien het nodig is voor ons om uw gegevens te verwerken om onze contractuele verplichtingen te voldoen (levering van het product). Met betrekking tot het verbeteren van onze website en het gebruik van specifieke diensten op onze website, is het verwerken van uw gegevens gebaseerd op Artikel 6 lid 1 onder f) AVG aangezien we een legitiem belang om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Het verzenden van uw gegevens aan de dienstverleners dat hierboven genoemd wordt , gebeurt ook basis van Artikel 6 lid 1 onder f) AVG, aangezien zij betalingsmethoden leveren die het makkelijker maken voor u om het product te betalen.

We verwijderen uw gegevens zolang deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld werden. Aangezien de gegevens nodig zijn voor het vervullen van het contract slaan we uw gegevens in principe op tot het einde van het contract. Maar, we behouden ons het recht voor om gegevens op te slaan voor zolang als mogelijk nodig is om mogelijke garantieclaims af te handelen. We kunnen verder contractueel of wettelijk verplicht zijn om gegevens te bewaren na de beëindiging van het contract (bijv. voor belastingdoeleinden). Welke bewaartermijn van toepassing is moet individueel bepaald worden voor de respectievelijke contracten en contractpartijen.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. Als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen kan vroege verwijdering alleen plaatsvinden als contractuele en wettelijke verplichting dergelijke verwijdering toelaten.

We zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van de Olympus Group en bijbehorende bedrijven zoals de betalingsdienstaanbieder (PayPal en Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) post- en pakketdienstverleners. Deze dienstverlener kunnen uw gegevens mogelijk verder doorsturen naar kredietinformatiebureaus. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de transactie worden opgeslagen en gebruikt door ons voor zover benodigd voor het verwerken van de bestelling en/of doorgestuurd naar dienstverleners om de gegevens namens ons te verwerken. Als goederen worden besteld naar een land buiten Duitsland worden gegevens overgedragen aan de post- en pakketdiensten in het buitenland voor zover dit nodig is voor correcte levering. Met betrekking tot de diensten van Wirecard Bank AG / RatePay GmbH en PayPal dient u het volgende te op te merken:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH en Klarna Bank AB (publ)

Afhankelijk van het betalingstype en beschikbaarheid worden de betalingsprocessen geleverd door Wirecard Bank AG (“betalingstype Wirecard”). Als betalingstype Wirecard beschikbaar en geselecteerd is (incl. creditcard, p24, iDeal, Sofortüberweisung, factuur, termijnen) kunnen de volgende gegevens overgedragen worden aan RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlijn, Duitsland, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm , Zweden, en Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Duitsland en verwerkt worden voor de onderstaande doeleinden:

 • Titel, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Het Burgerservicenummer voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden
 • Rekeninggegevens (voor betalingstype Wirecard met automatische incasso): Rekeninghouder, rekeningnummer, sorteercode, bank, IBAN, BIC/SWIFT
 • Bestellingsgegevens: Gegevens over huidige, eerdere en/of toekomstige bestellingen van klanten bij de verkoper en andere online winkels die met Wirecard, RatePay en Klarna werken, bijv. informatie over producten en betalingstypes die gekozen zijn door de eindklant
 • Gegevens over kredietwaardigheid: Gegevens, met name van kredietinformatiebureaus, die informatie verstrekken over de kredietstatus van de klant, bijv. informatie over claims tegen de klant en andere gegevens over kredietwaardigheid
 • Technische gegevens: Gegevens over het apparaat dat de klant gebruikt bij het bestelproces
 • IP-adres

De klantgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Risicocontrole voor bestellingen bij de verkoper
 • Overdracht van klantgegevens aan Wirecard, RatePay en Klarna en het doorsturen van klantgegevens met betrekking tot het aanvragen, afsluiten of beëindigen van het contract tussen de eindklant en Olympus door Wirecard, RatePay en/of Klarna aan SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH en/of Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) om informatie te krijgen over de klant van deze kredietinformatiebureaus. Deze informatie kan kredietscores omvatten op basis van wiskundige/statistische processen die adresgegevens gebruiken voor de berekening. Wirecard heeft het recht op enig moment een andere dienstverlener aan te wijzen om informatie over de klant te bewaren.
 • Berekeningen van eigen scorewaarden en andere cijfers (bijv. risicocategorieën) door Wirecard en/of RatePay en/of Klarna.
 • Het maken van een beslissing door Wirecard op basis hiervan bij het verstrekken van betalingstype Wirecard dat gewenst is door de klant (zowel voor huidige en toekomstige bestellingen in de Olympus-winkel) en dit verzenden naar Olympus.
 • Gebruik van adresgegevens bij Olympus en de overdracht hiervan aan Wirecard, RatePay en/of Klarna om het risico op betalingsverzuim te evalueren voor individuele zaken.
 • Risicocontrole voor bestellingen bij andere online winkels:
 • Het ondernemen van de hierboven beschreven risicocontroles via Wirecard, RatePay en/of Klarna voor de operators van andere online winkels als de klant een bestelling wil versturen met betalingstype Wirecard bij een dergelijke online winkel.
 • Het aan Wirecard versturen van klantgegevens als onderdeel van de vordering en het gebruik van klantgegevens door Wirecard als dit nodig is om de vorderingen te laten gelden en handhaven.