Gegevensbescherming

Kennisgeving over gegevensbescherming

Wij zijn Olympus Europa SE & CO. KG (Amsinckstr. 638, 20097 Hamburg, Duitsland). Elke verwijzing naar "wij/onze/ons" heeft betrekking op Olympus Europa SE & CO. KG.

De informatie die op u persoonlijk betrekking heeft, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en uw postadres, wordt als "persoonlijke gegevens" gedefinieerd.

Lees de volgende richtlijn over gegevensbescherming, zodat u kunt inzien hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, nadat deze door ons zijn geregistreerd. Lees deze richtlijn over gegevensbescherming, voordat u persoonlijke gegevens aan ons mededeelt. Het is niet per se noodzakelijk om persoonlijke gegevens aan ons mede te delen, als u door onze website navigeert.

U kunt op elk moment contact opnemen viaals u vragen hebt over deze richtlijn over gegevensbescherming.

Deze richtlijn over gegevensbescherming kan incidenteel worden geactualiseerd. De datum van de laatste revisie wordt weergegeven op deze pagina. Lees daarom deze richtlijn over gegevensbescherming elke keer voordat u uw persoonlijke gegevens mededeelt.

Wij registreren persoonlijke gegevens van u, als u het volgende op onze website doet:

 • aanmelden om goederen of diensten te bestellen;
 • bij ons of bij een van onze dochterbedrijven solliciteren naar een vacature (lees onze afzonderlijke richtlijn voor gegevensbescherming, waarmee u akkoord moet gaan, voordat u onze online-sollicitatietool kunt gebruiken);
 • overige aanvragen online mededelen en
 • in verband met cookies en andere technologieën.

Wij registreren de volgende persoonlijke gegevens van u als u zich aanmeldt:

 • uw naam;
 • uw postadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • overige persoonlijke gegevens die met uw sollicitatie worden ingediend (lees onze afzonderlijke richtlijn voor gegevensbescherming, waarmee u akkoord moet gaan, voordat u onze online-sollicitatietool kunt gebruiken);
 • overige persoonlijke gegevens die u vrijwillig ter beschikking stelt;
 • gebruiksgegevens in verband met cookies en andere technologieën

Als u ons de hierboven aangegeven persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, gebruiken wij deze om:

 • uw bestellingen van goederen en diensten te verwerken;
 • met u over uw bestellingen te corresponderen en u informatie over de nieuwste berichten of over bijzondere aanbiedingen ter beschikking te stellen, die wellicht voor u interessant zijn. Dit is niet van toepassing als u in een eigen verklaring hebt aangegeven dat u deze communicatie niet wenst te ontvangen;
 • uw verzonden aanvragen te beantwoorden en u informatie over de nieuwste berichten of over bijzondere aanbiedingen ter beschikking te stellen, die wellicht voor u interessant zijn. Dit is van toepassing als u in een eigen verklaring hebt aangegeven dat u deze communicatie wenst te ontvangen;
 • uw sollicitatie te verwerken en daarover met u te corresponderen;
 • de bij cookies en andere technologieën genoemde doeleinden na te streven.

Wij geven uw via internet geregistreerde persoonlijke gegevens wellicht door binnen onze ondernemingen. In overige gevallen maken wij uw persoonlijke gegevens alleen bekend aan overheids- en gerechtsinstanties, rechthebbenden van onze onderneming, en leveranciers die in onze opdracht gegevens verwerken.

Aangezien het internet een mondiale omgeving vormt, is het onontkomelijk dat de gegevensoverdracht bij het gebruik van internet voor de registratie en verwerking van persoonlijke gegevens internationale grenzen overschrijdt. Door te navigeren op de website of door persoonlijke gegevens aan ons over te dragen, stemt u daarom in met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op de genoemde basis.

Wanneer u onze website, online-diensten, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties gebruikt, slaan wij informatie op de harde schijf van uw computer op. Dit gebeurt in de vorm van "cookies" (in essentie een klein tekstbestand of een eenvoudig gif-bestand). Dankzij cookies kunnen wij de webpagina's aanpassen aan uw interesses en voorkeuren. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie over de door u bezochte webpagina's van een website bevatten, waarmee wij de mogelijkheid hebben om de webpagina's bij uw volgende bezoek individueel aan te passen. Met de cookies krijgen wij echter geen toegang tot overige gedeelten van uw computer.

Voor het analyseren van het succes van onze advertentiecampagnes passen wij ook andere technologieën toe, zoals bijvoorbeeld webbakens en telpixels. Wij gebruiken deze technologieën ook van derden, die ons bij de analyse helpen vast te stellen waar bezoekers zich op onze website begeven en wat hen bij deze bezoeken interesseert. De derde partij kan ook informatie over uw bezoek op deze en andere webpagina's gebruiken om eigen producten en diensten te verbeteren. Tevens kunnen zij advertenties over goederen en diensten aanbieden, die mogelijk voor u interessant zijn. Als u meer informatie over deze praktijk wenst, en over de bijbehorende mogelijkheden om het gebruik van deze informatie door derden te verhinderen, kunt u hier klikken.

Bij de meeste internetbrowsers bestaan mogelijkheden om cookies te wissen, of om een waarschuwing in te stellen voordat er een cookie op uw harde schijf wordt opgeslagen. Details hierover kunt u in de instructies of in de helpfunctie van uw browser vinden. Als u toch besluit om door ons geplaatste cookies te deactiveren, kunt u wellicht bepaalde diensten of functies op de website niet gebruiken.

De website bevat hyperlinks naar webpagina's van derden, die door hen worden geëxploiteerd. Deze webpagina's hebben hun eigen richtlijnen voor gegevensbescherming, wij adviseren u om deze door te lezen. U beheert het gebruik van persoonlijke gegevens, die u bij uw bezoek aan deze websites kenbaar maakt. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gegevensbeschermingspraktijken van websites van derden. Het gebruik van deze websites is op eigen risico.

Wij volgen bezoekertrends, omdat wij geïnteresseerd zijn in de succesvolle verspreiding van informatie via websites. Onze server stelt logbestanden samen, met informatie over bijvoorbeeld het IP-adres van uw netwerk, de bezochte pagina's en de duur van uw bezoek. Wij gebruiken analysesoftware voor het opstellen van rapporten waarmee wij een beter inzicht verkrijgen in de manier waarop wij uw website-ervaring kunnen verbeteren. Voor deze webanalyse wordt het IP-adres in geanonimiseerde vorm gebruikt. De logbestanden worden regelmatig gewist. Een IP-adres is een cijferreeks die door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen. Het adres is noodzakelijk om toegang tot het internet te verkrijgen.

U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Tevens kunt u ons vragen om deze gegevens te corrigeren. U kunt uw aanvraag richten aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming via dataprotection@olympus-europa.com. Wij verplichten ons om uw persoonlijke gegevens in onze dossiers in redelijkheid ter beschikking te stellen, te corrigeren of te wissen.

Verder hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Informeer ons via onze contactadressen of via het hierboven aangegeven e-mailadres.

Juli 2016
Olympus Europa SE & CO. KG
Verantwoordelijke persoon gegevensbescherming