Milieu

We zijn allemaal afhankelijk van het milieu en zijn natuurlijke hulpbronnen. Daarom streven we ernaar om in harmonie met de natuur te leven en te werken. We zijn toegewijd om de aarde groen te houden. We richten ons daarvoor op drie actiegebieden: bewustzijn van medewerkers, operationeel milieubeheer en levenscyclusbeheer van producten.

  • Delen:
Social Responsibility - Environment

Leven in harmonie met het milieu

Environmental awareness month: medewerkers in beeld

Olympus heeft juni benoemd tot Olympus Environment Month. We streven ernaar het milieubewustzijn onder onze medewerkers te vergroten en kennisoverdracht te bevorderen. Daarnaast stimuleren we hen om op een actieve manier voor het milieu te zorgen. Tijdens de hele maand juni denken medewerkers van Olympus milieubewust en kunnen ze ervaren hoe hun eigen kleine acties een groot verschil kunnen maken voor het milieu. Ze worden aangespoord om milieuvriendelijke producten (zoals elektrische auto's) uit te proberen, ontvangen tips over duurzaamheid in het dagelijks leven en kunnen deelnemen aan verschillende diensten en activiteiten, zoals fietsreparaties, informatiesessies over afvalscheiding, strandschoonmaakacties en zelfs een fotowedstrijd met als thema 'milieu'.

Daarom doen we ons best om de energie-efficiëntie van alle operationele processen te optimaliseren.

Bovendien zetten wij ons in om het waterverbruik te verminderen en het gebruik van chemicaliën met een hoog broeikasgaseffect te minimaliseren. Alle energie die op het hoofdkantoor van Olympus Europa en op de vestigingen van Olympus Surgical Technologies Europe wordt verbruikt, komt nu al van hernieuwbare energiebronnen. Met ons nieuwe productiecomplex van Olympus Surgical Technologies Europe en de nieuwe Olympus Campus streven we naar de "German Gold Standard" - een volgende mijlpaal op het gebied van energie-efficiëntie.

Daarnaast neemt Olympus deel aan het Carbon Disclosure Project, een wereldwijd rapportagesysteem dat bedrijven in staat stelt hun milieu-impact te meten en te beheren. Bedrijven kunnen daar vrijwillig aan deelnemen. Met onze deelname aan het project streven we er bij Olympus naar om de top "Level A" ranking onder de deelnemende ondernemingen te verkrijgen. Belangrijke succesfactoren voor een hoge notering:

  • complete rapportage van de energiegegevens en
  • verbetering van de energie-efficiëntie.

In het kader van dit project gebruiken we een specifieke monitoringtool genaamd Green Globe om onze milieugegevens te verzamelen. Deze tool stimuleert ons om op de goede weg te blijven. Aan de hand van de betrouwbare en onderbouwde gegevens kunnen we blijven verbeteren.

Global MVO-website

Levenscyclusbeheer van producten

Wij streven ernaar ons ecologisch evenwicht in de gehele waardeketen te verbeteren. We besteden veel aandacht aan de keuze van de juiste grondstoffen en zorgen er bijvoorbeeld voor dat staalafval wordt gesmolten en kan worden hergebruikt. We streven ernaar innovatieve, duurzame en herbruikbare producten te ontwikkelen. Zo kunnen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren en ons ecologische evenwicht in de gehele waardeketen verbeteren. Onze verpakkingen zijn recyclebaar of gemaakt van hernieuwbare bronnen.

Contact opnemen

Voor aanvullende informatie en het beantwoorden van vragen kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

Neem contact op

Olympus in België

Olympus Belgium S.A./N.V.
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Overige adressen